Spennende temaer under kongressuken i Jeju


God kveld fra Jeju! Nå er det andre kongressdag! Det har vært mange spennende foredrag! For eksempel har vi sett et foredrag om hvordan Ukraina har opprettholdt menneskerettighetene gjennom krisetider. Vi har også fått innsikt i kriseberedskapen i New Zealand og Indonesia. Vi har mye å lære av dem, da beredskapsteknologien deres er mer avansert enn vår.

Videre har vi sett foredrag om tvangssterilisering i Finland og Japan. Overraskende nok fortsatte praksisen i Japan helt frem til 1994. Vi har fått informasjon om et samarbeidsprosjekt om Deaf studies som OsloMet er involvert i. Hvis dere er interessert, anbefaler vi å søke etter mer informasjon om det. Prosjektet varer i to år på heltid.

Det har også vært mange ulike stands, blant annet fra Statped. Til slutt hadde vi en vikingskveld, en tradisjon som vi i Norden har. Dette arrangementet er et samarbeid i Nordiske Døves Råd (DNR) og inkluderte en quizkonkurranse og forskjellige aktiviteter. Sjokolade fra alle fem landene ble servert. Vi har også hatt et møte med WFD, men vi har ingen nye oppdateringer for øyeblikket. Norge er fortsatt nummer to i rangeringen for å arrangere WFD-kongressen i 2027.