Døves Tidsskrift

Døves Tidsskrift er et medlemsblad for medlemmer av Norges Døveforbund. Bladet kommer ut fem ganger i året med aktuelle saker, både lokalt og nasjonalt, samt internasjonalt. Bladet kommer ut 3 ganger i vår og 2 ganger i høst. 

Bli medlem og få tilsendt medlemsbladet Døves Tidsskrift.

Har du ideer eller tilbakemeldinger til Døves Tidsskrift? Send en e-post til petter@doveforbundet.no