Døves Tidsskrift

Døves Tidsskrift er et medlemsblad for medlemmer av Norges Døveforbund. Bladet kommer ut fire ganger i året med aktuelle saker, både lokalt og nasjonalt, samt internasjonalt.

Bli medlem

For å motta Døves Tidsskrift, må du bli medlem hos Norges Døveforbund. Gå inn her, og meld deg inn.

Døves Tidsskrift Arkiv

Ønsker du å lese eldre utgaver av Døves Tidsskrift? Du kan se arkivet hos Norsk Døvehistorisk Selskap.

Bli abonnement av Døves Tidsskrift

Ønsker du å abonnere på Døves Tidsskrift? Det koster 600 kroner å bli abonnement. Oppgi navn og adresse til vår medlemsansvarlige på e-post, medlem@doveforbundet.no.

Annonsere hos oss?

Døves Tidsskrift leses av over 10.000 døve og tunghørte, deres familier og andre hørende som arbeider i døvemiljøet. Det er også mange hørende som leser bladet i kraft av sin posisjon, yrke eller interesse. For eksempel sendes bladet til stortingsrepresentanter, kommuner, skoler, hjelpemiddelsentraler og leger.

Døves Tidsskrift er døvemiljøets lokalavis og tar opp tema innenfor kultur, utdanning, yrkesliv og andre samfunnsemner. Bladet har egne sider for ungdom og sport.

PDF: Prisliste og annonseformat for annonser i Døves Tidsskrift og/eller www.doveforbundet.no