Vil du annonsere hos oss?

Døves Tidsskrift leses av over 10.000 døve og tunghørte, deres familier og andre hørende som arbeider i døvemiljøet. Det er også mange hørende som leser bladet i kraft av sin posisjon, yrke eller interesse. For eksempel sendes bladet til stortingsrepresentanter, kommuner, skoler, hjelpemiddelsentraler og leger.

Døves Tidsskrift er politisk og religiøst uavhengig. Bladet er døvemiljøets lokalavis og tar opp tema innenfor kultur, utdanning, yrkesliv og andre samfunnsemner. Bladet har egne sider for ungdom og sport.

PDF: Prisliste og annonseformat for annonser i Døves Tidsskrift og/eller www.doveforbundet.no