Interessepolitikk

Norges Døveforbund arbeider for å bedre døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i samfunnet. Vi er også en språkorganisasjon som jobber for å fremme norsk tegnspråk som et offisielt språk i språkloven og som en del av den norske kulturarven. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling for døve/hørselshemmede i samfunnet.

Vi jobber blant annet i 2018 med:

• En språklov. Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk, men vi arbeider for at NTS kommer inn i en helhetlig språklov.

• Flere tegnspråkkurs i landet

• Tilbud for tegnspråk som morsmålopplæring for KODA (barn av døve/hørselshemmede foreldre)

• Tegnspråk som fremmedspråk og valgfag ved flere ungdomsskoler og videregående skoler

• Døve og hørselshemmede eldre skal ha rett til tegnspråklige tilbud på sykehjemsplasser og omsorgstjenester.

• Bedre og døgnåpen tolketjenste

• Flere tegnspråklige TV-sendinger og tegnspråktolkete programmer

• Lovpålagt plikt til teksting på alle plattformer

• Et fullverdig opplæringstilbud for døve/hørselshemmede barn

• At døve/hørselshemmede har samme tilgang til arbeidsliv som alle andre.

Norges Døveforbund arbeider interessepolitisk innenfor feltene:

  • Skole og utdanning
  • Arbeid og sysselsetting
  • Språk
  • Tilgjengelighet
  • Kultur
  • Idrett

Dette har vi fått til

Døves Media • Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve/hørselshemmede • Teater Manu • Døves Kulturdager • Leirtilbud for barn og unge • Bistandsarbeid for døve på Madagaskar, Palestina • Døves Museum i Trondheim • Døves Tidsskrift • Døves Trykkeri AS •Flere bøker, film og programmer om tegnspråk og døve/hørselshemmede blant gjennom Extrastiftelsen • Førerkort til døve/hørselshemmede (tidligere var det forbudt) • Opplæringsloven §2-6, opplæring i og på tegnspråk. • Opprettelse av døveprest-stillinger (1919) • Opprettelse av yrkesskoler for døve I Bergen og Stavanger (1942 / 1946) • Profesjonell tolketjeneste • Tegnspråk anerkjent som et fullverdig språk • Tegnspråknytt og tegnspråktolking på NRK • Tegnspråk som valgfag i skolene • Teksting på TV Tegnspråkkurs for foreldre og søksen