Fylkes- og lokallag

Norges Døveforbund har 19 lokallag (døveforeninger) og 1 fylkeslag. Lokalforeningene tilbyr sosiale aktiviteter, arrangerer kurs, tegnspråkkurs og samtalegrupper, driver besøkstjeneste og hjelper medlemmene gjennom opplysningsarbeid. Lokalforeninger rekrutterer brukermedvirkere og driver lokalt påvirkningsarbeid. Noen lokalforeninger driver prosjekter som har fått midler fra Stiftelsen Dam via Norges Døveforbund. 

Spørsmål sendes til organisasjonskonsulent Bibbi Hagerupsen

Lokalforeninger

Lokallag Styreleder Kontaktperson
Akershus Døveforening Siw Kristin Lund Terje Karlsen
Aust-Agder Døveforening Geir Bjarne Andersen Jan Fraas
Bergen Døvesenter Edvard Rundhaug Martin Berhovde
Drammen Døveforening Leni K.M. Wågsås Marna Brit Gaustad
Haugaland Døveforening Camilla Johannessen Tore Djuvik
Innlandet Tegnspråkforening Tore Mikal Kolvik Ina Braadland Flugstad
Kristiansand Døveforening Hege Midtbø Ragnhild Granåsen
Møre og Romsdal Døveforening Jørn Ståle Olsen Harald Oppigård
Norges Døveforbund Stavanger (Stavanger Døveforening) Matthijs Terpestra Hanne Kvitvær
Oslo Døveforening Megan Matovich-Noddeland Vidar R. Sæle
Ringerike og Omegn Døveforening Inger Marie Lizama
Salten Døveforening Ivar Larsen
Sogn og Fjordane Døveforening Irene Nornes
Telemark Døveforening Marianne Gjermundsen
Tromsø Døveforening Helene Henriksen
Trondheim Døveforening Tore Solem Solveig Fremstad
Trøndelag Døveforening Region Nord Nina Hauge Inger Eva T. Haugen
Vestfold Tegnspråkforening Kristine S. W. Haukeland Finn Arild Thordarson
Østfold Døveforening Anne Karin Bråtet Rune Ohrstrand