Fylkes- og lokallag

Norges Døveforbund har 19 lokallag (døveforeninger) og 1 fylkeslag. Lokalforeningene tilbyr sosiale aktiviteter, arrangerer kurs, tegnspråkkurs og samtalegrupper, driver besøkstjeneste og hjelper medlemmene gjennom opplysningsarbeid. Lokalforeninger rekrutterer brukermedvirkere og driver lokalt påvirkningsarbeid. Noen lokalforeninger driver prosjekter som har fått midler fra Stiftelsen Dam via Norges Døveforbund. 

Spørsmål sendes til organisasjonskonsulent Bibbi Hagerupsen

Lokalforeninger

Lokallag Leder Kontaktperson
Akershus Døveforening Odd Skjellum Terje Karlsen
Aust-Agder Døveforening Ccoc Hlaw-Salvesen Jan Fraas
Bergen Døvesenter Edvard Rundhaug Rune Anda
Drammen Døveforening Ryszard Sosna Tore Alfredsen
Haugaland Døvesenter Anita Helen Oksnes
Innlandet Døveforening Tore Mikal Kolvik Ina Braadland Flugstad
Kristiansand Døveforening Hege Midtbø Trond Vidar Thorsen
Møre og Romsdal Døveforening Rolf Inge Otterdal Harald Oppigård
Norges Døveforbund Stavanger (Stavanger Døveforening) Jonny Thoresen Hanne Kvitvær
Oslo Døveforening Megan Matovich-Noddeland Vidar R. Sæle
Ringerike og Omegn Døveforening Inger Marie Lizama
Salten Døveforening Daniel Mosti
Sogn og Fjordane Døveforening Irene Nornes
Telemark Døveforening Marianne Gjermundsen
Tromsø Døveforening Helene Henriksen
Trondheim Døveforening Ola Harder Fredriksen Solveig Fremstad
Trøndelag Døveforening Region Nord Nina Hauge Inger Eva T. Haugen
Vestfold Tegnspråkforening Christine Marie Dale Winge
Østfold Døveforening Anne Karin Bråtet Rune Ohrstrand