Fylkes- og lokallag

Norges Døveforbund har 19 lokallag (døveforeninger) og 1 fylkeslag. Lokalforeningene tilbyr sosiale aktiviteter, arrangerer kurs, tegnspråkkurs og samtalegrupper, driver besøkstjeneste og hjelper medlemmene gjennom opplysningsarbeid. Lokalforeninger rekrutterer brukermedvirkere og driver lokalt påvirkningsarbeid. Noen lokalforeninger driver prosjekter som har fått midler fra Stiftelsen Dam via Norges Døveforbund. 

Spørsmål sendes til organisasjonskonsulent Bibbi Hagerupsen

Lokalforeninger

Lokallag Styreleder Kontaktperson
Akershus Tegnspråkforening Siw Kristin Lund Terje Karlsen
Arendal Døveforening Geir Bjarne Andersen Jan Fraas
Bergen Døvesenter Edvard Rundhaug Martin Berhovde
Drammen Døveforening Leni M. Wågsås Marna B. Gaustad
Innlandet Tegnspråkforening Tore Mikal Kolvik Ina Braadland Flugstad
Kristiansand Døveforening Ragnhild Ose Ragnhild Ose
Møre og Romsdal Døveforening Helle Christiansen Harald Oppigård
NDF Haugaland Camilla Johannessen Tore Djuvik
NDF Stavanger Matthijs Terpestra Hanne Kvitvær
Nord-Trøndelag Døveforening Laila Vågbø Inger Eva T. Haugen
Nordland Tegnspråkforening Ivar Larsen
Oslo Døveforening Megan Matovich-Noddeland Vidar R. Sæle
Ringerike og Omegn Døveforening Inger Marie Lizama
Telemark Døveforening Marie Drægni
Troms Døveforening Jorid Gagerli Helene Henriksen
Trondheim Døveforening Tore Solem Solveig Fremstad
Vestfold Tegnspråkforening Vibeke Eide Stensvoll Camilla Andersen (sekretær)
Østfold Døveforening Rune Ohrstrand