Norges Døveforbunds felleslegat

Norges Døveforbunds felleslegat har søknadsfrist 30. april og 30. september hvert år.

Midler til følgende formål:

  • Stipendier til studiereiser
  • Utdanningsstipend for døve
  • Stipendier til personer, fortrinnsvis døve, som tar kurs på Ål folkehøgskole og kurssenter for døve

Send søknad til: post@doveforbundet.no 
– Husk å skrive "Felleslegat" i emnet.

Det er svært viktig at du husker å ta med personlige informasjon som:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Kontonummer / bankkonto for overføring 
  • Informasjon om samlede kostnader
  • Søknadsbeløp