Norges Døveforbunds felleslegat

Felleslegatet for døve

Du kan søke om støtte. Gå til www.felleslegatet.no – der finner du opplysninger og søknadsskjema. Spørsmål?: Send epost til info@felleslegatet.no.

Søknadsfrist 15. mars 2020


 

Norges Døveforbunds felleslegat har søknadsfrist 30. april og 30. september hvert år.

Formålet med legatet

 1. Legatets formål er å gi stipendier til studiereiser og utdanningsstipend til døve.
 2. Det gis også stipender til fortrinnsvis døve, som tar kurs på Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve. Gavepremier for å påskjønne døve skoleelever som viser særlig flid og interesse for skolearbeidet, spesielt i boklige fag.
 3. Fortrinnsberettiget er elever som har vært døve siden fødselen. Utdeling foretas etter forslag fra skolene for døve. Hver skole kan maksimalt foreslå to elever fra de to øverste klassene.

Overrekkelsen foretas fortrinnsvis ved avslutningen av skoleåret.

Legatets styre som består av AU i Norges Døveforbund, går gjennom alle søknadene etter hver søknadsfrist som er 30. april og 30. september i hvert kalenderår. Enhver søker får et skriftlig svar innen 1 mnd. uavhengig om de får tildelt midler eller ikke.

Du kan få midler til følgende formål:
 • Stipendier til studiereiser
 • Utdanningsstipend for døve
 • Stipendier til personer, fortrinnsvis døve, som tar kurs på Ål folkehøgskole og kurssenter for døve

Send søknad til: post@doveforbundet.no 
– Husk å skrive "Felleslegat" i emnet.

Det er svært viktig at du husker å ta med personlige informasjon som:

 • Fullt navn
 • Adresse
 • Kontonummer / bankkonto for overføring 
 • Informasjon om samlede kostnader
 • Søknadsbeløp