Døves Kulturdager

Døves kulturdager er et årlig kultur- og sosialt treff for døve, hørselshemmende, tegnspråkbrukere og interesserte hørende. I 2017 var det i 24.-27. august i Bergen for 50. gang og årets arrangement ble løftet opp på et internasjonalt nivå med deltakere fra mange land.

I 2018 fyller NDF 100 år og kulturdagene vil være fra 16. mai til 20. mai 2018 i Oslo. Les mer her. https://www.dk2018.no/

D8e første kulturdagene for døve ble arrangert i 1967, da Ungdomsutvalget i Norges Døveforbund satte i gang et landsomfattende kulturarrangement for døve som fikk navnet Unge Døves Kulturdager.