Visjoner og mål

VISJON

«ET SAMFUNN DER VI HAR ALLE MULIGHETER»

MISJON

Norges Døveforbund jobber for å fremme norsk tegnspråk. Alle, spesielt barn og unge, skal ha universell tilgang til språk, dvs. norsk tegnspråk og norsk. NDF jobber for tilgjengelighet slik at døve/hørselshemmede skal ha universell tilgang til all informasjon i samfunnet. NDF ser på det helhetlige mennesket og ikke bare på hørselen, NDF arbeider for at alle skal ha tilgang til språk og tilgjengelighet i alle livsfaser

SLAGORD

«TEGNSPRÅK INKLUDERER»

«TEGNSPRÅK FOR ALLE»

MÅL

Målet for Norges Døveforbunds arbeid er å oppnå full deltakelse og likestilling for døve og hørselshemmede i samfunnet.