Tegnspråktolket teater

NDF søker 1.mars hvert år til Kulturdepartementet. Vi får varierende tilskudd, som da skal gå uavkortet til å tegnspråktolke teaterforestillinger rundt omkring i vårt langstrakte land.

Hvis du har lyst til å få tolket en teaterforestilling så ta kontakt med teatertolk koordinator Elisabeth på teater@doveforbundet.no eller sms /  ring på mobilnummeret 952 25 515.

I år 2018 så ble 13 forskjellige teaterforestillinger tegnspråktolket.  Alt fra barneforestillinger til stand-up show for voksne ble besøkt av dere!

Kanskje er det flere enn deg som vil se forestillingen? Elisabeth avtaler direkte med teatret slik at det blir reservert gode plasser i forhold til scene og der tolkene skal stå. Det er ingen grenser for hvilke teaterforestillinger som kan tolkes, men det er selvsagt lettere å oppfatte visuelle forestillinger uten så mange replikker, eller forestillinger der det ikke er for mange på scenen samtidig.

For barnefamilier tolkes hvert år Kaptein Sabeltann i Kristiansand. Dette har blitt en fast tradisjon til glede for mange familier med døve og hørselshemmede barn. Forskjellige juleforestillinger også, for eksempel Putti-Putti-Plott. For voksne er spennvidden i forestillingene store, både teaterforestillinger på vanlige scener og om sommeren også utendørs, som for eksempel Spelet om Heilag Olav på Stiklestad. Selvsagt kan skoler med hørselshemmede elever nyte godt av dette tilbudet også. Til opplysning så har Nydalen vg skolerevyen benyttet seg av denne tjenesten til stor glede for elever og ansatte.

I tråd med Norges Døveforbund sine retningslinjer og synspunkter, så er dette et viktig arbeid. Både i forhold til storsamfunnet sitt syn på tegnspråket, tilrettelegging og inkludering - samt det å synliggjøre vårt fantastiske språk! Teaterbesøk inkluderer en totalopplevelse for hele familien, både døve og hørende. Det kan være døve foreldre med hørende barn. Her gjelder det å kunne tilby en familieforestilling som hele familien tar del i og får en kulturell opplevelse sammen. Og det betyr også at når dere kommer hjem, så kan dere ha gode samtaler og diskuterer forestillingen. Tegnspråktolkete forestillinger er en god måte å inkludere døve/hørselshemmede sammen med hørende familie og venner. Det blir en felles opplevelse for begge parter.

Oversikt over tegnspråktolket forestillinger her:

2020

"En samtale med Liv Ullmann" 
Blir tegnspråktolket 18. januar 2020, kl. 14:30.
Nationaltheatret, Oslo
Plass: Ytterst på radene; 3, 4 og 5
Handling: Dette er Lov som forteller til en ennå navngitt intervjuerperson, tema om sitt liv, karriere og om alt hun drømmer om å gjøre! Kanskje blir det spørsmål fra salen også? Det er kun 2 personer på scenen som skal bli tegnspråktolket. 

Bestill billetter: Jan.Lier@nationaltheatret.no 
Oppgi referansenummer: 565939
Billettpris: 552,- per billett (inkl. 20% rabatt).

 

2019

  • Folk og røvere i Kardemomme By, 22. mars i Bergen
  • Kaptein Sabeltann og Grusonne Gabriels skatt 9., 13. og 16. juli i Kristiansand
  • Lykkeliten, 15. januar i Oslo

2018