Utvalg

Utvalg og komiteer

Tegnspråkbarnas utvalg

Dette utvalget slår sammen det tidligere Foreldre- og oppvekstutvalget og KODA-utvalget. De ble lagt på is i 2018. Tegnspråkbarns utvalg skal jobbe for barn som bruker tegnspråk uansett hørsel. Utvalget har en god blanding av døve og hørende foreldre. Utvalget ble formelt satt opp på forbundsstyremøte 5/19, 1. – 3. november 2019.

Utvalget består av:

 • Brita Fladvad Nielsen (leder), Trondheim
 • Annbjørg Horgar (nestleder), Trondheim
 • Petter Noddeland (generalsekretær), Oslo
 • Elisabeth F. Holte (sekretær), Oslo
 • Per Gunnar Johnsen (styrerepresentant), Harstad
 • Katrine G. Søyland Tepstra, Stavanger
 • Gunhild M. Eira, Sandefjord
 • Vibeke Eide Stensvoll, Tønsberg
 • Berit Roppen, Ulsteinsvik
 • Ingvild Wilson Skjong, Oslo
 • Astrid Kamilla Røliaunet, Bergen
 • Marit Hedre (representant fra NDFU), Trondhemim
Seniorutvalg

Utvalget har hatt 2 møter og behandlet 14 saker. Seniorutvalget hadde det siste møtet i mai, før Landsmøtet 2019.

Vårt nye forbundsstyret har valgt å omorganisere det tidligere seniorutvalget opp i to grupper, for å øke aktiviteten og å imøtekomme kritikken fra brukermiljøet. Som mente at de hadde for mye fokus på tur og aktiviteter og altfor lite på det interessepolitiske arbeidet. Den ene gruppen heter «Turgruppe for 55+» og skal arrangere turer for alle og i alle prisklasser. Det skal være samling en gang i året med seniorutvalgene i hele landet der de setter opp aktivitetsplan for neste år/de kommende årene ut fra hva eldre ønsker.

Den andre gruppen heter «Arbeidsgruppe for bedre eldreomsorg for døve» og skal følge opp punktene som gjelder eldre døve i vår handlingsplan.

Arbeidslivsutvalg

Utvalget har hatt 2 møter og behandlet 13 saker. Arbeidslivutvalget hadde det siste møtet i mai, før Landsmøtet 2019. Forbundsstyret har bestemt seg for å avvikle utvalget etter landsmøtet, men ønsker å opprette en arbeidsgruppe etter at arbeidsmarkedsundersøkelsen med Signo er ferdig en gang i 2020.

Tolkeutvalg

Tolkeutvalget har ikke hatt fysiske møter i 2019. Utvalget har hatt en del aktiviteter per e-post, og deltok på ulike møter der det er forventet at NDF er representert. Tolkeutvalget har vært veldig delaktige i det interessepolitiske arbeidet til NDF på tolkeområdet, blant annet ved utarbeidelse av «veikartet for ny nasjonal tolketjeneste».Forbundsstyret har bestemt seg for å avvikle utvalget etter landsmøtet, men setter ned en arbeidsgruppe som består av:

 • Unni Gran (Akershus)
 • Maj-Lis Marman (Oslo)
 • Helle Heidi Hammerlund (Oslo)
 • Hedvig Sinnes (styrets representant)
 • Elisabeth F. Holte (kontaktperson)
  • Nora Mosand (Telemark)
  • Sissel Gjøen (Oslo)
  • Elisabeth F. Holte (kontaktperson)
  • Hilde Haualand (leder)
  • Hilde Borgen
  • Gianni Zullo
  • Petter Noddeland (sekretær)