KODA-utvalget

Koda-barn er en stor gruppe som ikke har fått mye oppmerksomhet til nå. NDF har derfor opprettet et KODA-utvalg i 2016. KODA står for «Kids of Deaf Adults», på norsk sier vi «hørende barn av døve». Dette er barn som hører, og som har en eller flere døve/hørselshemmede foresatte. Disse barna kan tegnspråk i varierende grad. Familiens kommunikasjon blir skadelidende når foresatte ikke hører hva barna sier, og barna ikke kan tegnspråk godt nok. Det kan føre til frustrasjon og misforståelser.

Målsettinger i handlingsplanperioden

  • Utvalget vil jobbe for at KODA-barn får lovfestet rett til tegnspråkopplæring som morsmålsopplæring fra barnehage til videregående skole på lik linje med retten samiske og kvenske barn har til opplæring i samisk og kvensk.

Tiltak utover handlingsplanperioden 

  • Utvalget skal søke dialog og samarbeid med private- og offentlige instanser som kan/vil bidra til å synliggjøre KODA-barnas behov for tegnspråkopplæring spesielt.
  • Utvalget skal informere og bistå tegnspråklige foreldre i søknadsprosessen for at deres KODA-barn får nødvendig tegnspråkopplæring.
  • Være med og skape nye tegnspråklige arenaer. Sørge for at disse er tilpasset KODA-barn.
  • Utvalget skal bevisstgjøre myndigheter om KODA-barns behov

Fremme norsk tegnspråk generelt.

Lyst til å lese en bok om koda/coda?

Codaer kan kalles for de hørende døve. Vi «tapper» folk på skuldrene for å oppnå kontakt, og ser dem i øynene gjennom hele samtalen. Vi sier ofte ifra når vi skal på do og hvilket ærend vi gjør oss, uten helt å vite hvorfor vi sier ifra. Vi vokser opp til å bli omsorgsfulle, selvstendige og ansvarsfulle individer som står med en fot i to ulike verdener. Hva er det som gjør at vi føler oss litt annerledes?

Forfatteren som selv er coda presenterer tanker og erfaringer rundt en oppvekst med døve foreldre. Boken er også full av utsagn fra andre codaer. Disse er i hovedsak skrevet av yngre kodaer som har deltatt på kodaleir.

Bestill boka her.