Prosjektvirksomhet

NDF ønsker å drive med prosjektvirksomhet, da det fremmer organisasjonens interessepolitiske arbeid. Vi ser at prosjekter, indirekte og direkte fører til bedre livskvalitet for døve og tunghørte. Forbundets målsetting med prosjekter er å fremme likestilling for døve og tunghørte i samfunnet, samt styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet. NDF ønsker å initiere til prosjekttiltak som er i tråd med forbund ets arbeidsprogram innen blant annet tegnspråk, utredning, forskning, interessepolitikk, brukermedvirkning, likestilling, informasjon, rettigheter, tilgjengelighet og andre dagsaktuelle temaer som angår døve.

NDF inviterer eksterne fagmiljøer, lokallag av NDF og andre samarbeidspartnere som arbeider med og/eller for døve til å søke og samarbeide med NDF om prosjekter. Vi ønsker å oppnå kontakt med instanser og enkeltpersoner som har ideer til prosjekter som kan bidra til gjennomføring av forbundets målsetninger.

Prosjektkoordinator i NDF – Arash Bagharzadeh –arash@doveforbundet.no

Ønsker du å søke om midler til prosjekter fra ExtraStifelsen? Gå inn på vår side om ExtraStifelsen