Gi en gave

Gi en gave

Norges Døveforbund arbeider blant annet for en bedre tolketjeneste, flere tekstede og tegnspråktolkete TV-programmer, et bedre skoletilbud til døve og hørselshemmede barn og bedre informasjon til foreldrene, et mer tilgjengelig samfunn for døve og hørselshemmede, eldre døves rett til å velge sykehjemsplass i hjemkommunen eller i en kommune der de har sykehjem med tegnspråkmiljø, styrking av norsk tegnspråks stilling på alle nivåer og mange andre oppgaver. NDF arbeider for at døve og hørselshemmede skal få det bedre.

Du kan støtte oss på ulike måter.

Testamentariske gaver

Din viktigste arving kan være en du har aldri møtt. Det finnes mange gode grunner til å skrive testament. Du får en mulighet til å gi framtidige gaver til mennesker som står deg nær - eller som du har aldri møtt.

Testamentariske gaver til Norges Døveforbund gjør det mulig for oss å ivareta rettigheter til døve og hørselshemmede, samt tegnspråk som et språk.

Slik oppretter du et testament

Gå inn på detgodetestament.no for å opprette et testament. Nettsiden er en del av et initiativ for økt bevisstgjøring om arv og testamentariske gaver. 36 medlemmer av Norges Innsamlingsråd står bak initiativet. For alle organisasjoner er testamentariske gaver et kjærkomment tilskudd.

VIPPS

Du kan vippse til nummeret, 62516 og husk å merke med "Gave".

Opprett en innsamlingsaksjon på Facebook

Det er helt gratis, og enkelt å sette opp. Her kan du lese fremgangsmåte for å sette opp en innsamlingskonto på Facebook.

Gavekonto

Store og små gaver mottas med glede. Gi en gave til kontonummeret: 8200 06 08072. Husk å skrive i KID meldingen hvor du ønsker at pengene skal gå til.

Minnegave

En minnegave er en fin og verdig måte å hedre en som har gått bort. Dett er et alternativ til en vanlig blomsterhilsen, og gis i avdødes navn til et veldedig formål. For å gi minnegave, må du overføre penger til kontonummeret: 8200 06 08072. I KID meldingen må du skrive navnet på avdøde. Vi vil sende et minnekort til pårørende etter at vi har mottatt gaven.

Skattefradrag

I 2019 gis det fradrag for gaver fra 500 kroner og opptil 50 000.

For at du skal få skattereduksjon for din gave til Norges Døveforbund krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Når vi har mottatt ditt fødselsnummer, vil vi sende rapport til skattedirektoratet, og gaveverdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse.

Hvis du ønsker å få skattefradrag er det ønskelig at du oppgir personsnummer i kommentarfeltet ved overføring til vår gavekonto 8200 06 08072 innen 31. desember for regnskapsåret 2019. Ellers så kan du ta kontakt med regnskap@doveforbundet.no NB! I Norge regnes ikke fødselsnumre som sensitive personopplysninger, men Norges Døveforbund behandler all personinformasjon strengt konfidensielt.

Handle i vår nettbutikk

Besøk nettbutikken for å se vårt utvalg.

Bli medlem / Rekruttere flere medlemmer

Her kan du finne medlemskap som passer for deg, og melde deg inn.

Bedrifter

For bedrifter gjelder den samme beløpsgrense som for privatpersoner, altså mellom 500 og 50 000 kroner årlig.

Norges Døveforbund vil innrapportere gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattedirektoratet. Dette forusetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss. Oppgi organisasjonsnummer på en av følgende måter:

  • Telefon: 23 31 06 30
  • E-post: regnskap@doveforbundet.no
  • Post: Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo. Merk brevet med "Bedriftsgave"