Gi en gave

 

Norges Døveforbund arbeider blant annet for en bedre tolketjeneste, flere tekstede og tegnspråktolkete TV-programmer, et bedre skoletilbud til døve og hørselshemmede barn og bedre informasjon til foreldrene, et mer tilgjengelig samfunn for døve og hørselshemmede, eldre døves rett til å velge sykehjemsplass i hjemkommunen eller i en kommune der de har sykehjem med tegnspråkmiljø, styrking av norsk tegnspråks stilling på alle nivåer og mange andre oppgaver. NDF arbeider for at døve og hørselshemmede skal få det bedre.

Du kan støtte oss på ulike måter; 

Vil du være med å vipse? 

Vippsnummer 62516 NB; Merk med “Gave”

Facebook 

Du kan opprette en innsamlingsaksjon på Facebook. Det er helt gratis å bruke.

Gavekonto

Store og små gaver mottas med takk. Gi en gave til konto nr:  8200 06 08072. Merk evt. innbetalingen med det du ønsker at pengene skal gå til.

Minnegave

En minnegave er en fin og verdig måte å hedre en som har gått bort. Det er et alternativ til en vanlig blomsterhilsen, og gis i avdødes navn til et veldedig formål.For å gi en minnegave til Norges Døveforbund trenger du bare å overføre gaven til kontonr 8200 06 08072, merket med navnet på avdøde. Vi vil sende et minnekort til pårørende etter at vi har mottatt gaven. På kortet står navnet til den som har gått bort.På forhånd tusen takk!Ta gjerne kontakt på tlf. 23 31 06 30 eller post@doveforbundet.no hvis du ønsker ytterligere informasjon angående minnegaver.

Skattefradrag

I 2018 gis det fradrag for gaver fra 500 kroner og opptil 40 000. 

For at du skal få skattereduksjon for din gave til Norges Døveforbund krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Så sant vi har ditt fødselsnummer, vil vi sende rapport til skattedirektoratet, og gaveverdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse. 

Hvis du ønsker å få skattefradrag er det ønskelig at du oppgir personsnummer i kommentarfeltet ved overføring til vår gavekonto 8200 06 08072 innen 31. desember for regnskapsåret 2018. Ellers så kan du ta kontakt med regnskap@doveforbundet.no NB! I Norge regnes ikke fødselsnumre som sensitive personopplysninger, men Norges Døveforbund behandler all personinformasjon strengt konfidensielt.

Rekruttering av nye medlemmer og nettbutikk

Besøk nettbutikken for å se vårt utvalg http://www.doveforbundet.no/butikk
Rekruttere flere medlemmer til NDF: http://www.doveforbundet.no/stott-oss/bli-medlem

Bedrifter

For bedrifter gjelder den samme beløpsgrense som for privatpersoner, altså mellom 500 og 40 000 kroner årlig.

Norges Døveforbund vil innrapportere gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattedirektoratet. Dette forusetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss. Oppgi organisasjonsnummer på en av følgende måter: per telefon 23 31 06 30  per e-post til regnskap@doveforbundet.no per post til Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159  Oslo merk brevet med "Bedriftsgave"