Giverordning

Norges Døveforbund trenger mer støtte

Per i dag får Norges Døveforbund hovedsakelig penger fra medlemskontigenter, Bufdir og som språkorganisasjon. Norges Døveforbund trenger flere ben å stå på. Forbundsstyret har vedtatt at Norges Døveforbund skal iverksette en giverordning fra januar 2020. Vi har spurt tre personer om de ønsker å stille opp og støtte Norges Døveforbund, og har stilt de tre spørsmål.

VIPPS

Du kan vippse til nummeret, 62516.
Melding: "Giverordning"

GAVEKONTO

Store og små gaver mottas med glede.
Gi en gave til kontonummeret: 8200 06 08072
 

Hvis du ønsker å delta i "Giverordningen" vår og gi fast beløp til Norges Døveforbund, skriv "Giverordning" og følg instruksjoner her for å sette opp avtalegiro.

OPPRETTE AVTALEGIRO

Når du betaler en regning i nettbanken din, til en som tilbyr AvtaleGiro og/eller eFaktura, vil du få spørsmål om du vil inngå avtale om AvtaleGiro og/eller eFaktura neste gang. Si ja takk!

Her er en oversikt over hvordan du kan bidra eller gi din støtte til Norges Døveforbund. Visste du at du også kan gi testamentariske gaver til Norges Døveforbund

SPØRSMÅL?

Ta kontakt med Linda Kvaksrud Hansen på e-post, linda@doveforbundet.no hvis du lurer på noe, eller står fast. 

 

Alexander Kvalheim

1. Hvorfor ønsker du å støtte Norges Døveforbund?
Norges Døveforbund gjør en viktig jobb for døve i Norge. Vi har kommet langt, men likevel er det mye igjen som burde forbedres. Døvemiljøet er også i en utsatt situasjon som konsekvens av integreringspolitikken. Det er en ny tid, og Norges Døveforbund gjør alt de makter for å kunne styrke og ivareta tegnspråk. Det innebærer også at tegnspråktilbudet må utvides for å nå til alle døve/hørselshemmede barn i Norge. Kapasiteten i administrasjonen må økes, og det koster penger. Derfor gir jeg med glede pengestøtte til NDF for å gi dem muligheten til å satse større på flere arenaer.

2. Hva er dine hjertesaker?
Mine hjertesaker er at tegnspråk skal være tilgjengelig for alle barn og unge, uansett om de går på en døveskole eller i en integrert skole. Jeg brenner også for at tegnspråk skal få styrket status som et fullverdig språk og blir kvitt av stemplet som ”hjelpemiddel” eller ”siste løsning”. Ja takk til begge deler.

3. Hvorfor er det viktig å være medlem hos Norges Døveforbund?
Det er viktig å være medlem hos NDF for å styrke organisasjonen slik at de fårstørre kapasitet til å kjempe for saker som angår tegnspråkbrukere. Det er også for å vise en solidaritet til døvemiljøet og anerkjenne NDF sitt arbeid. Man får også medlemsfordeler!

 

Marianne R. Kolvik

1. Hvorfor ønsker du å støtte Norges Døveforbund?
De gjør mange viktige ting, som å kjempe for døves rettigheter. Tegnspråkløftet, tolkesituasjonen, tilrettelegging og inkludering av døve i samfunnet. Og mye mer.

2. Hva er dine hjertesaker?
Hørselshemmede barn og ungdommer. Mange av dem faller ut i samfunnet og får ikke oppfylt sin rett til tegnspråk i henhold paragraf 2.6, for eksempel. De blir ikke hørt, sett eller satt pris på. Ungdomstiden er en viktig og sårbar tid for hørselshemmede. Det er da de finner og bygger sin egen identitet – som er med på å påvirke og forme en senere i livet. Vi hørselshemmede/døve voksne er forbilder for dem. Vi må være der for dem, styrke og løfte deres selvbilde og selvfølelse. Samtidig må vi veileder dem.

Tegnspråkmøteplasser er også viktig for meg, vi må ha mange ulike tegnspråklige møteplasser hvor det er rom for alle. Et sted man kan møte andre med samme identitet, tilhørighet, kultur og språk, og hvor man kan utveksle erfaring, diskutere og får tips/råd. Slike møteplasser er et fritt rom hvor man kan senke skuldrene og være seg selv, og gi et avbrekk fra ”hverdagsstress”.

3. Hvorfor er det viktig å være medlem hos Norges Døveforbund?
Jo flere vi er, jo sterkere står vi sammen, og da kan vi løfte fram ulike viktige saker for døve/hørselshemmede.

 

Nina Hauge

1. Hvorfor ønsker du å støtte Norges Døveforbund?
De gjør en god jobb, men NDF har mye å gjøre, og jeg ser at vi trenger mer penger til den jobben de gjør. Det er mange som er overarbeidet, og noen sitter på kontoret etter endt arbeidstid for å gjøre jobben ferdig. De brenner for jobben, men man må prioritere. Jo flere som støtter, jo mer behagelig blir det for de ansatte. Uten NDF vil døveforeningene dø.

2. Hva er dine hjertesaker?
Mine hjertesaker er tegnspråk, å løfte fram barn og unge, å kjempe for dem og å være veiviser for ungdommene som vi fanger opp. Vi må heller ikke glemme min aldersgruppe, vi må ta dem inn i varmen, spesielt de som har mistet hørselen. Og så er det de eldre, vi må kjempe for at de skal få rett til å bo hvor de vil, altså i et tegnspråkmiljø. Alt i alt er det tegnspråket og NDF som er mine hjertesaker.

3. Hvorfor er det viktig å være medlem hos Norges Døveforbund?
Hadde jeg ikke vært medlem, vet jeg ikke hvor jeg hadde stått i dag. Det er viktig å være medlem i en organisasjon. Det er en stor fordel å være medlem i NDF, der jeg har tilhørighet og vi medlemmer samles, som en familie. De kjemper for vår sak; uten NDF har vi ikke hatt mange muligheter. Hvem ville kjempet for våre rettigheter, våre barns fremtid, om det ikke var for NDF? Det er det NDF gjør. Er du ikke medlem, bli det i dag.