Oversikt over tegnspråkkurs

Vil du lære norsk tegnspråk? Det gis undervisning i tegnspråk ved flere høgskoler/universiteter i landet. Også ved Ål folkehøgskole og i de lokale døveforeningene er det tilbud om tegnspråkkurs.Ved enkelte ungdomskoler og videregåendeskoler i landet tegnspråk som valgfag/fremmedspråk. Foreldre til døve/hørselshemmede barn har tilbud om 40 ukers gratis tegnspråkopplæring gjennom "Se mitt språk". 

Flere døveforeninger og Ål folkehøyskole arrangerer tegnspråkkurs hvert år, som oftest høst og vår.

Savner du kurs i ditt fylke? Ta kontakt med våre lokallag her. Vi tar også gjerne i mot tips til tegnspråkkurs som bør stå her.