Oversikt over tegnspråkkurs

Vil du lære norsk tegnspråk? Det gis undervisning i tegnspråk ved flere høgskoler/universiteter i landet. Også ved Ål folkehøgskole og i de lokale døveforeningene er det tilbud om tegnspråkkurs.Ved enkelte ungdomskoler og videregåendeskoler i landet tegnspråk som valgfag/fremmedspråk. Foreldre til døve/hørselshemmede barn har tilbud om 40 ukers gratis tegnspråkopplæring gjennom "Se mitt språk". 

Flere døveforeninger og Ål folkehøyskole arrangerer tegnspråkkurs hvert år, som oftest høst og vår.

Savner du kurs i ditt fylke? Ta kontakt med våre lokallag her. Vi tar også gjerne i mot tips til tegnspråkkurs som bør stå her.

TegnStart

Et interaktivt program for å lære seg norsk tegnspråk. Språkprogrammet rommer ulike øvelser som spenner fra gloseøvelser og grammatikkøvelser til kommunikative øvelser. Klikk her for å starte TegnStart.

TegnOrdbok

Tegnordbok inneholder over 8000 tegn som er observert i bruk i tegnspråkmiljøet i Norge. Finnes både som nettversjon og som app. Les mer om TegnOrdbok her.

Statped

Statped tilbyr også kurs, og du kan se deres kurskalender her for kommende kurs.

Signo

Signo tilbyr også «Se mitt språk» kurs til foreldre/foresatte og søsken av barn som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap eller døvblindhet. Klikk her for å lese mer om "Se mitt språk".

Utdanning i tegnspråk

Universiteter og høyskole tilbyr også tegnspråk som årsstudium eller bachelor. Se oversikten her.

Valgfag på videregående skoler

Her kan du sjekke hvilke videregående skole som tilbyr tegnspråk som valgfag.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve tilbyr også kurs. Les, og følg med kurskalenderen til Ål folkehøyskole.