Vil du joine oss på Tiktok?

Norges Døveforbund og Norges Døveforbunds Ungdom skal på Tiktok!

Norges Døveforbund og Norges Døveforbunds Ungdom skal opprette en egen Tiktok-konto. Den skal opprettes i samarbeid med Nordic Screen. Vi trenger deg som ønsker å være en av tre faste profiler i kanalen vår. Du må være mellom 13–18 år.

Visste du at 65 % av 9–18 åringer er på Tiktok? Formålet med den nye kontoen er å nå fram til barn og unge. Dette er en ny plattform hvor vi kan rekruttere nye medlemmer. Vi skal produsere holdningsskapende innhold og skape engasjement. I starten får vi dra-hjelp av kjente Tiktok-profiler som stiller opp som ambassadører. Tre faste profiler i kanalen vår skal opptre sammen med de kjente Tiktok-profilene, og videoene blir delt på deres sider. Slik får vi oppmerksomhet til kanalen vår. Det skal postes 1–2 videoer i uka, totalt 25 videoer. Deltakere trenger ikke å møtes hver gang.

Eksempel på type innhold på Tiktok: 
 • Myteknusing / fakta om døve / hørselshemmede og tegnspråk
 • Vise hverdagen til døve /hørselshemmede
 • Tegnspråkkurs
 • Oversette sanger til tegnspråk
   
Hvorfor skal vi på Tiktok?
 • Skape en tegnspråklig møteplass for døve / hørselshemmede barn og unge
 • Spre informasjon om tilbud til døve / hørselshemmede
 • Rekruttere nye medlemmer
 • Mulighet til å skape økt forståelse for døve og hørselshemmedes hverdag
 • Øke kunnskap om tegnspråk
 • Inspirere flere til å lære seg tegnspråk
   
Referansegruppe

Vi trenger også en referansegruppe på opptil åtte personer. Vil du være med? Meld fra til oss! Som en del av referansegruppen får du lese manusene i forkant og komme med innspill til innhold til samarbeidspartneren, Nordic Screen. De har hovedansvaret for manuset. Deltakere i referansegruppen kan også bli med i videoene om noen av de tre faste profilene er forhindret i å møte. Det blir ukentlige møter (kan også ha digitale møter).

Vil du være en del av Tiktok-gjengen?
 • Du må være mellom 13-18 år
 • Du må ha mulighet til å komme til Oslo for å produsere noen Tiktok-videoer (mye kan også filmes hjemmefra).
 • Du må ha mulighet til å være med og produsere 1–2 videoer per uke.
   
Frist for melde din interesse for:
 • Referansegruppe: 20. desember
 • Tre faste profiler: 20. januar
   
Meld inn din interesse, eller ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver hvis du har spørsmål:

Send en e-post til linda@doveforbundet.no.