Demonstrasjon i Oslo. Vi krever 100 % tolkedekning NÅ!

100 % dekket

Norges Døveforbund kjemper for flere tolker og bedre tolkedekning. Det finnes nok tolker, og vi støtter deres kamp for anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Tolkene velger seg andre yrker – døve og hørselshemmede kan ikke velge bort tolkene.

Vi krever 100 % tolkedekning NÅ!

I 2022 ble 10 300 oppdrag ikke dekket av tolketjenesten.

10 300 jobbintervjuer, eksamener, begravelser, foredrag, bryllup, foreldremøter, politiske møter, fotballtreninger og tannlegetimer.

10 300 begivenheter uten mulighet til å få med seg det som blir sagt og muligheter til å svare, forklare eller påvirke samfunnet vi lever i. 

Det må et skikkelig løft til for å øke dekningen!

Vi demonstrerer for inkludering og deltagelse! Vi demonstrerer for en bedre tolketjeneste og et bedre tilbud!

Nå MÅ Arbeids- og inkluderings-departementet forstå at det er elendige arbeidsvilkår for tolkene, for både frilans- og fast ansatte. Tolkene velger seg andre yrkesveier og døve, hørselshemmede og døvblinde må lide for dette.

Politiske møter

– I dag var vi på Stortinget for å snakke med SV om tolkeaksjonen som har vart en stund og som pågår enda. Vi har bedt om bedre lønn og arbeidsvilkår for frilanstolkene så det gir bedre tolkedekning for døve og hørselshemmede. Hvordan var møtet, Adriana?

– Det var et bra møte der vi fikk diskutert ulike aspekter og temaer som er viktig. De kom med forslag til hvordan de kan gå fram og vi diskuterte hvordan vi kan bidra til dette.

– Vi bestemte oss for å ha fokus på både en kortsiktig og en langsiktig løsning. Den kortsiktige løsningen er å bedre lønn og arbeidsvilkår for frilanstolker. I disse dagene så aksjonerer frilanstolkene i Innlandet og Møre og Romsdal. Frilanstolker der tar ikke på seg oppdrag. Vi vil jo at dette løser seg ved at frilanstolker får bedre lønn og arbeidsvilkår. Den langsiktige løsningen går ut på å bedre organiseringen av tolketjenesten.

– Vi skal ha videre dialog og samarbeid med SV om dette.

– Vi har nylig hatt møte med Venstre om deres representantforslag. Kan du fortelle om dette representantforslaget?

– Venstre prøvde i fjor å legge frem et representantforslag om egen organisering av Tolketjenesten. Forslaget fikk ikke flertall i fjor. Vi hadde møte om dette og har gitt våre innspill til forslaget. Møtet var godt og vi ser frem til å samarbeide med Venstre.

– Nå er det to partier som jobber med å fremme representantforslag om endringer i tolketjenester; Venstre og SV. Vi opplever et godt samarbeid med begge partiene. Vi vil nå jobbe mot de andre partiene på Stortinget for å få dem til å stemme ja for begge representantforslagene.

Støtt vår sak

Vis din støtte til saken

Signer oppropet og støtt kravet om bedre arbeids- og lønnsvilkår for alle tolker!

(Oppdatering: Denne aksjonen er nå avsluttet)

Pressemelding

Vi har skrevet en pressemelding om saken. Har du spørsmål om pressemeldingen, ta kontakt.

Bakgrunn for demonstrasjonen

Tre utredninger mellom 2008 og 2018 har pekt på behov for omorganisering av tolketjenesten. Likevel har lite skjedd. Først i 2020 ble det ansatt to seniorrådgivere for tolketjenesten. Vi i NDF mener at dette er et skritt i riktig retning, men at det tar altfor lang tid å få innført de foreslåtte forbedringene i tolketjenesten. 

For å komme i mål med 100 % dekningsgrad for alle landets døve og hørselshemmede jobber vi for at …

  • NAV Tolketjenesten må innføre turnusavtaler der det er størst behov. Og at arbeidet med å utvikle spisskompetanse blant tegnspråktolkene går fortere.  
  • Kapasiteten til tolketjenesten må styrkes. Flere tolker må ansettes og flere tolkeoppdrag må dekkes.
  • Frilanstolkene må få bedre arbeids- og lønnsvilkår. De må kunne stå i jobben over lengre tid og kunne ta på seg tolkeoppdrag med ubekvemme arbeidstider. For eksempel akutt-tolk om natten.

Ekte historier, ekte opplevelser og ekte følelser

Ville du tolert å ikke få snakke med helsepersonell etter en ulykke? Vi har snakket med mange døve og hørselshemmede som ikke får muligheten til å delta i samfunnet. Se videoer av flere døve som forteller sine historier.

Uten tolk under høring på Stortinget

Statsbudsjettet er på høring i de ulike komiteene på Stortinget. Flere poster berører tegnspråkbrukere og Vi i NDF er godt forberedt på å gi svar der det trengs. Men vi har ikke tolker som kan gjøre vår stemme hørt. Dette er et demokratisk problem og vi møtte opp i første høring med plakater for å få vårt budskap gjennom.

Saker fra media

– Livet mitt stopper ikke kl. 15:30

Les artikkelen hos Nasjonal Kompetansesenter for døvblinde

– Nå utvides aksjonen til flere steder i landet.

Les artikkelen hos Nasjonal Kompetansesenter for døvblinde

Du har sydd noen sting i lysken, men vet ikke hvorfor. Helsepersonalet kunne ikke språket ditt

Les kronikken i Drammens Tiende

Varsler om diskriminering: Tegnspråktolkene tar saken i egne hender

Les mer i Fagbladet

Petter Noddeland på Dagsnytt 18

Debatt med Tomas Norvoll, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Ap).

Se klippet (Innslaget er tekstet)

Les saken i FriFagligbevegelse

Les saken i FriFagligbevegelse

Får ikke tegnspråktolk: Petrine går glipp av studiet

Les saken hos NRK

Sosial dumping i statlig regi

Les kronikken i Klassekampen

Ingen tegnspråknyheter på grunn av tolkemangel

Se video på NRK Tegnspråk på Facebook

Se bilder fra demonstrasjonen

Alle bilder er tatt av Jenny Karlsson