Ressurser

Her finner du en rekke interne dokumenter, inkludert handlingsplaner, vedtekter, årsmeldinger, protokoller og høringsuttalelser.

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller forslag, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Stiftelsen Dam Prosjekter

Våre lokalforeninger, bedrifter, privatpersoner kan søke om prosjektmidler via Stiftelsen Dam.

Du kan lese om våre prosjekter, og ta en prat med vår prosjektkoordinator hvis du har spørsmål eller har idé til et prosjekt.

Retningslinjer

Norges Døveforbund har retningslinjer om seksuell trakassering og seksuelle overgrep, trakassering, personangrep og uønskede ytringer.

Utvalg og mandater

I vår organisasjon har vi flere utvalg som jobber spesifikt for ulike grupper. Her er våre utvalgs mandater.

Våre brosjyrer

Vi har brosjyrer om døve, hørselshemmede og norsk tegnspråk som du kan laste ned.

Er barnet ditt hørselshemmet?
Tegnspråk inkluderer
Norsk enhåndsalfabet

Du kan søke om økonomisk støtte

Døve og hørselshemmede kan å søke økonomisk støtte til ulike formål gjennom legater. Norges Døveforbund forvalter et eget felleslegat. Felleslegatet for døve forvaltes av Døvekirkenes Fellesråd.

Interne dokumenter

Norges Døveforbund jobber interessepolitisk med saker som angår og berører døve og hørselshemmede, samt pårørende. Forbundsstyret samles og har møter minst fem ganger årlig, og deler protokollen offentlig med våre medlemmer.