Vårt arbeid

Norges Døveforbund arbeider politisk for å sikre rettigheter til døve, hørselshemmede og andre tegnspråklige. Vi er på høringer, skriver, informerer, opplyser og sprer informasjon om norsk tegnspråk.

Likepersonsarbeid

Har du fått et hørselshemmet barn? Trenger du noen å prate med? En likeperson kan tilby samtale, besøkstjeneste, kurs, etablere et nettverk for deg som trenger å møte andre likesinnede og mye mer.

Vil du være en likeperson hos Norges Døveforbund? En likeperson hjelper og veileder andre mennesker med like utfordringer eller problemstilling.

Tegnspråkarenaer er viktig for døve og hørselshemmede

Vi i Norges Døveforbund stiller krav til politikerne som lover gjennom Språkloven at de skal ta vare på tegnspråkarenaene våre. Men de viser liten vilje til å bevilge penger til dette viktige arbeidet. Vi vet at noen av de viktigste tegnspråkarenaene er i de lokale foreningene. Derfor må disse styrkes.

Vi trenger flere tegnspråkarenaer. Vi trenger et bedre tilbud for døve og hørselshemmede. Og vi trenger at alle som ønsker et tegnspråklig tilbud og et tegnspråkmiljø skal få det. Vi arrangerer treff, demonstrasjoner, markeringer og aktiviteter.