Norges Døveforbunds Ungdom

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er den ungdommelige delen av Norges Døveforbund (NDF). De arrangerer barne- og ungdomsleirer og samlinger, de har ulike aktiviteter og jobber for å representere og ivareta interessene til døve og hørselshemmede ungdommer over hele landet.

Sommer- og vinterleir for alle


Hvert år arrangerer NDFU sommer- og vinterleir. Alle snakker tegnspråk. Barn og unge fra hele Norge er hjertelig velkommen!

Sommerleir skjer etter sommerferien, og varer i en uke. Vinterleir består av en actionfylt helg med mye moro sammen med profesjonelle instruktører.

Les mer om NDFUs aktiviteter

Bli medlem hos Norges Døveforbunds Ungdom

Alle som melder seg inn i Norges Døveforbund (NDF) og er under 30 år, blir automatisk medlem i Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU).

Medlemskap i NDFU gir unge døve en unik sjanse til å forme sin egen fremtid, påvirke samfunnet og være en del av et felleskap.

Unge døve må bli medlemmer i NDFU for å sikre at deres stemme blir hørt og at deres rettigheter og behov blir ivaretatt.

Klikk her for å bli medlem hos Norges Døveforbunds Ungdom

Gode grunner for å bli medlem

  • NDFU gir unge døve en verdifull mulighet til å bli en del av et sterkt og støttende felleskap
  • Gjennom NDFU har unge en plattform for å bli hørt og påvirke beslutningstakere og politikk som angår døve.
  • NDFU arrangerer mange morsomme og meningsfulle aktiviteter og arrangementer og gir unge døve muligheten til å bygge opp nettverk.