Norsk tegnspråk

Norsk tegnspråk (NTS) er et minoritetsspråk på linje med andre norske minoritetsspråk. Språket er utviklet i kommunikasjon mellom mennesker som er døve i Norge. I likhet med andre språk er tegnspråk i stadig utvikling. Tegnspråk påvirkes også av norsk språk, kultur, tradisjon, elementer fra norsk tale og fra andre lands tegnspråk.

Visste du at norsk tegnspråk …

Er et fullverdig og selvstendig språk?

I 2009 ble norsk tegnspråk anerkjent som et fullverdig og selvstendig språk. Stortinget utarbeider en allmenn språklov.

Er et nasjonalt tegnspråk i Norge?

Ny språklov i januar 2022 sier blant annet at norsk tegnspråk er anerkjent som et nasjonalt tegnspråk.

Har omtrent 4 dialekter?

Dialekter har utviklet seg hovedsaklig i tidligere døveskoler som fantes i storbyene rundt i Norge.

Hvem er brukere av norsk tegnspråk?

Vårt anslag i Norges Døveforbund er rundt 16 500 brukere av norsk tegnspråk. Av dem er cirka 3000–3500 døve (NOU 2023:20). Hvem som har tegnspråk som førstespråk, er ikke alltid avhengig av graden av hørselstap, men også av hørselsfunksjon og identitet som hørselshemmet.

Mange personer som er døve har hørende familiemedlemmer og venner som behersker og benytter norsk tegnspråk i kommunikasjon. I tillegg er det mange lærere, førskolelærere, assistenter og andre fagfolk som bruker tegnspråk i sin arbeidssituasjon. I Norge er det også mange utdannede tegnspråktolker.

Lær norsk tegnspråk

Det finnes mange måter å lære seg norsk tegnspråk, og flere av våre lokalforeninger og institusjoner tilbyr kurs.

Besøk vår temaside for å se oversikt over ulike tegnspråkkurs og meld deg på.

Kan døve ta høyere utdanning? Kan døve få jobb?

Har du mange spørsmål om døve og hørselshemmede? Vi har samlet mange spørsmål og svar på én side.