Støtt Norges Døveforbund

Det skjer mye i Norges Døveforbund! Vi jobber for at døve flyktninger skal få det de har krav på, mange opplever å ikke få tolk, tegnspråk i Norge blir truet av mangel på prioritering fra audiopedagoger og helsepersonell. Og vi har fått en språklov som lover oss flere og bedre tegnspråkarenaer, men hvor er de? Hvem tar ansvar for tegnspråkarenaene?

Støtt arbeidet og vipps 100 kroner til 62516

Vi i NDF jobber for tegnspråkarenaer! Vi jobber for at lokale foreninger skal øke aktivitetene i hele landet. Vi gjennomfører tegnspråkarrangement, og vi forteller politikerne hva som egentlig er problemet!

Politisk arbeid

Vi opplever at vi er i medvind, og vi ser en positiv utvikling der vi jobber. For eksempel har vi aldri vært med i så mange høringer med politikere som da statsbudsjettet ble lagt frem.

Vi stiller også krav til politikerne som lover gjennom språkloven at de skal ta vare på tegnspråkarenaene våre. Men de viser liten vilje til å bevilge penger til dette viktige arbeidet. Vi vet at noen av de viktigste tegnspråkarenaene er i de lokale døveforeningene. Derfor må disse styrkes.

Interessepolitisk arbeid i NDF

Informasjon til alle!

Hvert år sender vi ut Døves Tidsskrift til våre medlemmer. Dette er en viktig kilde til nyheter og informasjon. Vi jobber for å nå ut til flere. Også gjennom andre kanaler. Vi kommuniserer med unge døve og hørselshemmede via Tiktok og Instagram. Vi oppdaterer våre følgere via Facebook og vi sender ut nyhetsbrev. Målet er at vi når stadig nye mennesker og holder alle oppdatert på de viktige sakene våre.

Støtt arbeidet du også! Vipps 100 kroner til 62516

Flere aktiviteter

Vi trenger flere tegnspråkarenaer. Vi trenger et bedre tilbud for døve og hørselshemmede. Og vi trenger at alle som ønsker et tegnspråklig tilbud og et tegnspråkmiljø skal få det. Vi arrangerer treff, demonstrasjoner, markeringer og aktiviteter.

Vi ønsker å få til enda mer.

Dette koster penger. Ikke alle kan støtte like mye, men de som kan bidrar til et bedre tilbud for alle døve og hørselshemmede i Norge.

Støtt arbeidet du også! Vipps 100 kroner til 62516

Bli støttemedlem

Ønsker du bare å vise din støtte kan du melde deg inn som støttemedlem. Dette gir ikke talerett eller stemmerett. Men du er med og støtter det viktige arbeidet vi gjør for døve og hørselshemmede i Norge.

  • 0–30 år: 150 kroner
  • 31 år og oppover: 300 kroner

Ønsker du å støtte Norges Døveforbund på fast basis? Bli medlem!