Om oss

Norges Døveforbund (NDF) er en språkorganisasjon som jobber for at tegnspråk skal ha en sterk stilling i samfunnet. Vi ønsker å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede. Vi er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Norges Døveforbund vektlegger en helhetlig tilnærming til individet og tar hensyn til mer enn bare hørselen. Organisasjonen jobber for at alle skal ha tilgang til språk og tilgjengelighet gjennom hele livet.

Våre lokalforeninger

Norges Døveforbund sine lokalforeninger finner du over hele landet. Her kan du finne kontaktinformasjon og lenker til deres sosiale plattformer.

NDF Oslo (Oslo Døveforening)

Våre stiftelserForbundsstyret 2023–2025

Styret velges på Norges Døveforbunds Landsmøte som holdes hvert tredje år. Forbundsstyret har ansvaret for den løpende driften av forbundet. Det innebærer for eksempel å gjennomføre møter, ha dialog med administrasjonen og sørge for at organisasjonen følger handlingsplanen. Forbundsstyret møtes fem til åtte ganger i året. Arbeidsutvalget består av forbundsleder, nestleder og generalsekretær.