Likepersonsarbeid

En likeperson er et medlem i organisasjonen som selv er døv eller hørselshemmet. Eller er foreldre / foresatte til barn/unge med hørselshemning. Det er også likeperson til pårørende til voksne med diagnosen. For Norges Døveforbund menes likepersonsarbeid hjelp, veiledning og støtte mellom personer som er døve eller hørselshemmet, basert på egne erfaringer. Møtene kan foregå mellom enkeltpersoner eller i grupper. Likepersonsarbeid skjer på frivillig basis og er ulønnet.

Flere som meg?

Når vi møter utfordringer som krever mye av oss kan det være lettere om man har noen å prate med. Kanskje noen å dele frustrasjoner og utfordringer med, eller bare være sammen med noen som har vært gjennom liknende situasjoner.

Mange mennesker har opplevd det samme som deg, og det beste tilbudet vi kan gi deg er å treffe disse menneskene. Det er dette som kalles likepersoner.

Vil du være en likeperson?

Hva innebærer det?

  • Det innebærer at den som viderefører erfaringer er den som har lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige.
  • Likepersoner deler deres innsikt og kompetanse til en døv person som har behov for en samtale eller veiledning.
  • Likepersonsarbeid handler også om å bygge hverandre opp gjennom en form for fellesskapsfølelse, tilhørighet som gir en større selvinnsikt og trygghet.
Det er veldig viktig for frivillige å sende inn rapporter etter gjennomført aktivitet.
Dess mer aktivitet dess mer støtte får Norges Døveforbund fra myndighetene.

Som likeperson sender du inn rapporter etter gjennomført aktivitet

Det er veldig viktig for frivillige å sende inn rapporter etter gjennomført aktivitet. Innrapporterte aktiviteter er en del av grunnlaget for tilskudd fra myndighetene.