Ål folkehøyskole er påvirket av uværet Hans

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljø,

Vi ønsker å informere dere om at en av våre stiftelser, Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, har blitt sterkt påvirket av uværet Hans. Skoleåret starter om to uker, og flere ansatte har fremdeles ferie. Derfor er det begrenset antall personer på skolen for øyeblikket, men det er en teaterleir der nå. Deltakerne på teaterleiren ble evakuert ved hjelp av helikopter i natt, da det var omtrent 30 deltakere til stede. Vi kan nå bekrefte at alle deltakere er trygge.

Vi har også fått bekreftet at alle ansatte er gjort rede for og at de har det bra. Normal adkomst til og fra skolen er for øyeblikket umulig på grunn av veiforholdene, og det er ingen på folkehøyskolen andre enn de som håndterer krisen. Inntil nå er det ingen rapporter om skader på skolebygningene. Vaktmester Ole Kristian Kolstadbråten og vedlikeholdsleder Kenneth Ommundsen jobber på turnus for å påse skolebygningene. De to har jobbet intens i natt og de siste dagene med å beskytte bygningene.

Tolk er tilgjengelig på krisesenteret ved Ål kulturhus for å bistå de som har behov. Det har vært tolk der siden i går. 

Vi ønsker å rose og fremheve rektor Ann Kristin Malmquist, styreleder Sonja M. Holten, vaktmester Ole Kristian og vedlikeholdsleder Kenneth for deres effektive håndtering av denne krisen. Vi vil også rose Ål kommune for å ha tegnspråktolk på plass så raskt og håper at andre kommuner i krisesituasjoner følger eksemplet fra Ål kommune.

Situasjonen er fortsatt utfordrende ettersom uværet Hans pågår. Vi følger nøye med på utviklingen.