Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Ål Folkehøgskole representerer et unikt miljø som legger vekt på frilynt læring og inkludering. Dette er landets eneste folkehøyskole dedikert til døve, og uansett hvilke utfordringer du måtte ha med hørselen og uavhengig av om du bruker hjelpemidler eller ikke, ønskes du velkommen til dette fellesskapet.

Bader i norsk tegnspråk

Hvis du er interessert i å lære tegnspråk, er dette det rette stedet for deg. Alle som står overfor hørselsutfordringer inkluderes: både døve, de som er døvblitt og personer med nedsatt hørsel, uansett om de bruker cochleaimplantat (CI), høreapparat eller ikke.