Arbeidslivsseminar 2024

Hold av datoene 1.–3. november for årets arbeidslivsseminar på Ål folkehøyskole. Seminaret dekker overnatting, reise og kost. Bli med og møt likesinnede, og få verdifull faglig påfyll. Det vil også være en spennende panelsamtale med 4 døve ledere om hvordan det er å være døv leder. I løpet av helgen vil du lære å mestre stress på jobb og få innsikt i arbeidsmiljøloven samt likestillings- og diskrimineringsloven. På kveldene blir det sosialt samvær og underholdning.

Påmeldingsfrist: 1. september 2024

Påmelding er bindende. Det er plass til opptil 40 deltakere.

Program

(Med forbehold om endringer)

Fredag

15:30 – 16:30: Middag
19:00 – 20:00: Kveldsmat
20:00 – 22:00: Kveldssamling (bli kjent med hverandre)

Lørdag

08:00 – 09:00: Frokost
09:30 – 11:30: Arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven
11:30 – 12:30: Lunsj
12:30 – 15:00: Panelsamtale med døve ledere
15:30 – 16:30: Middag
16:30 – 19:00: Fri/sosialt
19:00 – 20:00: Kveldsmat
20:00 – 23:00: Kveldssamling / underholdning

Søndag

08:00 – 09:00: Frokost
09:30 – 11:30: Stressmestring
11:30 – 12:30: Lunsj
12:30 – 14:00: Evaluering

Våre foredragsholdere

Camilla Høiberg

Administrasjonsdirektør, Døves kirkeråd

Camilla har jobbet som leder i flere stillinger, og nå som administrasjonsdirektør (tidligere kirkeverge) i Døvekirken i 8–9 år. Hovedkontoret holdes til i Oslo, og har et nasjonalt ansvar for alle døvekirker i hele Norge.

 

 

 

Matthijs Terpstra

Daglig leder, NDF Stavanger

Matthijs jobber som rådgiver/konsulent for Internasjonal Døvemisjon (DMI), og blir fast ansatt som daglig leder for NDF Stavanger fra og med 1. august. Han har BA i Business Management og IT, og har hatt forskjellige lederroller siden 2017.

 

 

 

Hedvig Sinnes

Lærer, Auglend skole (avd. for hørsel/tegnspråk)

Hedvig har primært jobbet på ungdomstrinnet siden 1986, bortsett fra perioden 2014–2021, da hun jobbet som avdelingsleder for hørselsavdelingen. Hun er utdannet adjunkt med opprykk (3-årig allmennlærerutdanning + 2 1/2 år tilleggsutdanning i blant annet spesialpedagogikk, tegnspråk og RLE).

 

 

 

Paal Richard Peterson

Daglig leder, Døves Media

Paal har tidligere jobbet i NRK, forskjellige departementer, Norges Døveforbund og Statped. Han har hovedfag i statsvitenskap (cand.polit.) og har hatt lederjobb i 16 år.

 

 

 

Marte Kvinnegaard

Stipendiat, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Marte er utdannet jurist, og jobber i dag som stipendiat ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo hvor hun forsker på døves rettsstilling. 

 

 

 

Mer informasjon kommer fortløpende

Det kommer mer informasjon om kursinnhold, hvordan du kan få dekket transport til Ål folkehøyskole, og andre relevante informasjon. Vi legger ut både tegnspråkvideoer og tekst.

Vi har også opprettet et arrangement på Facebook. På Facebook får du varsler når det blir lagt ut nye innlegg og videoer.