NDF Oslo (Oslo Døveforening)

Årsmøter hos våre lokalforeninger


Vi har laget en oversikt over dato våre lokalforeninger har årsmøter i 2024. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke din lokalforening sin nettside eller Facebookside.

Nordland Tegnspråkforening
Ferdig gjennomført årsmøte
Endret til NDF Nordland

Telemark Døveforening
Ferdig gjennomført årsmøte
Endret til NDF Telemark

Drammen Døveforening
Ferdig gjennomført årsmøte
Endret til NDF Drammen

NDF Haugaland
Ferdig gjennomført årsmøte

Arendal Døveforening
Ferdig gjennomført årsmøte

Møre og Romsdal Døveforening
Ferdig gjennomført årsmøte
Endret til NDF Møre og Romsdal

Akershus Tegnspråkforening
Ferdig gjennomført årsmøte

NDF Hallingdal
Ferdig gjennomført årsmøte

Trondheim Døveforening
Ferdig gjennomført årsmøte
Endret til NDF Trondheim

Kristiansand Døveforening
Ferdig gjennomført årsmøte

NDF Stavanger
Ferdig gjennomført årsmøte

Vestfold Tegnspråkforening
Ferdig gjennomført årsmøte
Endret til NDF Vestfold

Innlandet Tegnspråkforening
Ferdig gjennomført årsmøte
Endret til NDF Innlandet

Østfold Døveforening
Ferdig gjennomført årsmøte
Endret til NDF Østfold

Troms Døveforening
Ferdig gjennomført årsmøte

Nord Trøndelag Døveforening
Ferdig gjennomført årsmøte

NDF Oslo
25. april kl. 17.00

Bergen Døvesenter
25. april kl. 18.00

Ringerike Døveforening
11. mai kl. 12.00