Artikkelen er vitenskapelig uforsvarlig og full av feil

«Stillheten er brutt for alltid: Nå kan døve barn høre» er tittelen til en artikkel fra Universitetet i Oslo i forskningsmagasinet, Apollon.

Klikk her for å lese artikkelen.

Artikkelen må sies å være vitenskapelig uforsvarlig og full av feil. Dette representerer en tilnærming vi har beveget oss bort fra. Riksen har på sin nettside uttalt at barn med CI ikke kan oppnå normal hørsel, uansett hvor mye hørselstrening de gjennomgår. Artikkelen nevner dette også, men overskriften og introduksjonen skaper en annen oppfatning. Døve kan ikke oppnå normal hørsel med CI. Det er først på slutten av artikkelen at det blir nevnt, men nesten som en bisetning.

Vi finner det opprørende at tegnspråk ikke blir nevnt i artikkelen. Det påpekes på slutten av artikkelen at det er stor variasjon blant barn på hvordan CI fungerer, så innrømmer artikkelen indirekte at de gambler med barns liv. NDF mener at barn må få tilgang til både CI, talespråk, tegnspråk og hørselsteknisk utstyr fra fødselen av. Ved tidlig tilgang til alle hjelpemidler kan barn utvikle både tale- og tegnspråk. Det er dette som er riktig språkstimulering. Det bidrar til at de blir tryggere på seg selv. Vi har nok av vitenskapelige artikler som sier at tegnspråk hjelper på talespråk.

Ved å kun lære ett språk, risikerer vi at barn lider av språkdeprivasjon. Vi har jevnlig dialog med skoler som underviser i tegnspråk. Disse skolene tar imot elever som har vært integrert i nærskoler de første årene. Dessverre mislykkes mange av disse elevene og ender opp på tegnspråkskoler. Disse elevene har språkdeprivasjon. For dem er det egentlig allerede for sent. De ville ha unngått dette hvis de hadde fått tegnspråk sammen med talespråk fra fødselen av. NDF ser nå på flere muligheter til å følge opp artikkelen, for den kan ikke stå uimotsagt.

Stillheten er brutt for alltid: Nå kan døve barn høre