Beredskap for døve og hørselshemmede

Ved kriser og økt beredskap er det fremdeles døve og hørselshemmede som ikke får god nok informasjon. Vi ser stadig viktigheten av mer informasjon gjennom medier på tegnspråk. I denne spesielle saken, hvor et av våre medlemmer mistet huset sitt i ekstremværet Hans, ser vi at også distriktsnyheter må være tilgjengelig på tegnspråk.

Petter Noddeland ble intervjuet av Oppland Arbeiderblad i forbindelse med hendelsen. Saken er dessverre bak betalingsmur. Oppland Arbeiderblads omtale av saken.

Sørg også for at din egen telefon er oppdatert for å motta nødvarsler.
Les mer om nødvarsler på Nødvarsel.no