Døves Media

Døves Media produserer tegnspråklige innhold for barn, ungdom og voksne. De tilbyr et landsdekkende tegnspråklige tilbud på NRK, deres nettkanal DMTV og på sosiale medier.

Novellefilm, Lars. Produsert av Døves Media
¨

Underholdning på tegnspråk

Døves Media produserer forskjellige innhold, alt fra reportasjer, vlog, informasjonsfilmer, historier, barnefilmer, tv-serier, podkast og mye mer.