En familie fra Balsfjord må betale 800 000 kroner for å lære tegnspråk

Norges Døveforbund har hørt om flere tilfeller, spesielt i Nord-Norge, hvor de sier nei til å dekke utgifter til døve og hørselshemmede barn.

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet,

Norges Døveforbund jobber med at alle får tilgang til tegnspråk, også de fra mindre kommuner. Vi bistår nå en familie fra Balsfjord for at Edvin (1 år) skal få tegnspråk. Dessverre benytter flere kommuner seg av at loven er uklart på dette og sier nei til å dekke reiseutgifter. Etter press satt kommunen det på dagsorden på deres ekstraordinære formannskapsmøte og i kommunestyret i dag. Vi oppfordrer alle politikere i kommunen til å stemme for å dekke reiseutgifter for Edvin og hans familie. Dette er et viktig prinsipp for NDF. Alle må ha like muligheter og rett til tegnspråk i Norge. Å få tidlig tilgang til tegnspråk er helt avgjørende for godt liv som hørselshemmet.

Som familien fint sier det selv: «Man blir veldig lei seg der og da og tenker hvordan livet hans skal bli. Men så har vi gjennom prosessen funnet ut at han kan leve et helt normalt liv. Han er ikke syk. Det eneste som endrer seg er at han skal bruke tegnspråk«, sier Søreng.

Videre så er vi også enig med kommunen om at regningen bør dekkes av staten. Og at det skal være en garanti for at reiseutgifter skal dekkes.