Endringer i forbundsstyret

Fra og med 1. januar tar Niels Kristensen permisjon fra stillingen som forbundsleder. Jannicke Kvitvær er nestleder, og tar over som forbundsleder.

Tekst til video:

Niels Kristensen:

Som forbundsleder har jeg søkt om permisjon fra og med 1. januar 2024. I 2024 ønsker jeg å jobbe med et DAM-prosjekt, «Er det liv i distriktene?». Representanter i forbundsstyret kan ikke være ansatt hos administrasjonen, det er i strid med NDF sine vedtekter.

Forbundsstyret har behandlet saken, og innvilget søknaden om permisjon fra 1. januar 2024. Jeg er veldig glad for at Jannicke Kvitvær tar over som forbundsleder. Og jeg vil ønske henne masse lykke til med arbeidet som forbundsleder.

Jannicke Kvitvær:

Hei, jeg heter Jannicke og er nestleder i forbundsstyret. Fra og med 1. januar tar jeg over som forbundsleder. Camilla Høiberg blir da nestleder. Jeg ser fram til samarbeidet med dere.