Flere tegn i kalenderen

Kalenderen fra Norges Døveforbund har også en digital del, og vi har nå lagt inn enda flere tegn der.

For hver måned er det en QR-kode, og når du bruker mobilen på denne koden åpner du en side med tegn for måned og andre relevante tegn.

Støtt arbeidet og kjøp en kalender fra oss.

NB: Kalenderen kan bestilles også etter jul. Men nettbutikken vår har julestengt fra fredag 15. desember.

Kjøp kalender for 2024

Praktisk for gjøremål, med plass for hver måned og noen tegn for øving. Kjøp en kalender for deg selv eller gi en som gave. Ditt kjøp støtter NDFs viktige arbeid for døve og hørselshemmede.

Bestill kalender 2024 her