Frivillighetspris

Kjenner du noen som fortjener utmerkelse for sin innsats?

Send inn ditt forslag

Hvem kan motta frivillighetsprisen?

For døve og hørselshemmede medlemmer

Frivillighetsprisen utdeles fortrinnvis til døve og hørselshemmede medlemmer i Norges Døveforbund og Norges Døveforbunds Ungdom.

Jobber for norsk tegnspråk, og/eller døve og hørselshemmede

Frivillighetsprisen utdeles til en person eller gruppe som har fremmet norsk tegnspråk, arbeid for døve og hørselshemmede samt vist et stort engasjement innenfor frivillig arbeid i foreningslivet.

Prisen gis til døve og hørselshemmede i ulønnet arbeid

Frivillighetsprisen gis ikke til personer i lønnet stilling innenfor Norges Døveforbund, Norges Døveforbunds Ungdom og tilknyttede lokallag. 

Send inn ditt kandidatforslag

Klikk her for å sende inn ditt kandidatforslag. Skriv ditt fulle navn, hvem du ønsker å nominere og til slutt må du begrunne svaret ditt.

Fristen for å sende inn ditt forslag:
1. mars kl. 09:00.

Har du spørsmål?
Send en e-post til Niels Kristensen

Frivillighetspriskomité

En frivillighetspriskomité skal ha ansvaret for å velge ut kandidater til frivillighetsprisen ut i fra kandidatforslag fra enkeltmedlemmer og lokallag.  

Komiteen består tre medlemmer, oppnevnt av NDFs forbundsstyre. Niels Kristensen, Ivar Larsen (styremedlem NDF) og Andrine Olgeirsdóttir (styremedlem NDFU).

Komiteen skal sende ut forespørsel etter nominasjoner fra Norges Døveforbund og Norges Døveforbunds Ungdoms medlemmer og lokallag gjennom våre kanaler.

Komiteen skal vektlegge mangfold blant nominerte, både innen alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler Norges Døveforbund sine verdier og mangfoldspolicy.