Fylkes- og kommunevalg

Kjære tegnspråkmiljø, Den 11. september er en viktig dag med fylkes- og kommunevalg i Norge. Flere av våre lokalforeninger arrangerer paneldebatter, og vi oppfordrer dere til å følge med på deres nettsider. Noen har allerede gjennomført slike debatter, mens de fleste vil holde dem fram til valgdagen. I tillegg har Norges Døveforbund gjennomgått valgprogrammene til ulike partier for å få en oversikt over deres standpunkter om saker som angår oss. Disse vil bli publisert hver dag fra mandag til fredag i neste uke, uke 35. Vi er helt nøytrale og ser kun på hva partiprogrammene sier om våre saker.

Følg med! Vi i Norges Døveforbund ønsker dere en god valgdag!