Gratulerer med samenes nasjonaldag

Ditte Emilie Hatlelid er representerer mangfoldsutvalget hos Norges Døveforbund, og i videoen forteller hun hvorfor vi feirer samenes nasjonaldag.

Tekst til video:

Nasjonaldagen ble feiret for første gang i 1993. Dog ble det ikke en offisiell flaggdag i Norge før i 2003, ti år etter.

Hvorfor feirer samene på akkurat 6. februar? Det er for å minnes det første samiske landsmøtet den 6. februar 1917. Da samlet samer seg på tvers av landegrensene, og det var rundt 150 samer. Flere av dem var kvinner. Samlingsstedet var Metodistkirken i Tråante (Trondheim). 

Tema var å diskutere felles politiske meninger og belyse utfordringene som samene sto ovenfor den gang.

NDF har nylig opprettet et utvalg som skal representere og følge opp det mangfoldet som døvesamfunnet består av. Derfor har mangfoldsutvalget skrevet et høringsinnspill til Sametinget om rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen der vi belyste utfordringene som døve samer opplever fra flere hold; døvesamfunnet, det samiske samfunnet og majoriteten. 

NDF ble glade for å se at Sametinget har sendt inn et velskrevet høringsinnspill til NOU-rapporten «Tegnspråk for livet» der de også foreslår å gi døve samer rett på både samisk og norsk tegnspråk. Det er et godt tiltak for at døve samer skal få tilgang til flere språk og slik sett kunne få mulighet til å bli kjent med den samiske kulturen og delta i det samiske samfunnet. Språk er en svært viktig kultur- og identitetsbærer.

Til slutt vil vi benytte anledningen med å si «Gratulerer med samenes nasjonaldag» på ulike samiske språk:

  • Sørsamisk: Læhkoe saemiej åålmegebiejjine!
  • Lulesamisk: Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn!
  • Nordsamisk: Lihkku sámi álbmotbeivviin!
  • Pitesamisk: Vuärrbe sáme älbmukbejvijn!
  • Skoltesamisk: Šiõǥǥ saa´mi meersažpeei´v!
  • Umesamisk: Lihkuos sämij ålmagenbiejvieb!

Samisk flagg

Det samiske flagget

Samiske flagget er et viktig symbol i feiring av 6. februar. Flagget ble først godkjent 15. august 1986 av Den 13. nordiske samekonferansen.

Les mer om nasjonaldagen og det samiske flagget på sametingets hjemmeside