Ikke fornøyd med svaret fra Lubna Boby Jaffrey

Grunde Almeland fra Venstre har sendt skriftlig spørsmål til Lubna Boby Jaffery. Han spør om hvordan statsråden skal følge opp utfordringer og forslag til tiltak fra NOU 2023:20 Tegnspråk for livet.

Lubna Boby Jaffery forteller at utredningen er sendt på høringer og blir fulgt opp. Videre sier hun at det konkrete arbeidet starter etter høringen er avsluttet, 15. januar 2024.

Norges Døveforbund reagerer på svaret fra Lubna. Det er ikke bra nok! Vi minner om at Språkloven gjaldt fra 1. januar 2022, og Regjeringen har plikt til å følge opp. Vi har ventet lenge nok. Vårt forslag til oppfølgning er å øke tilskudd med 20 % til organisasjoner som mottar midler til tegnspråkfeltet.

Vi jobber med vårt høringsinnspill til NOUen, og skal ha dialog med de relevante departementene og Stortinget.

Her kan du lese spørsmålet og begrunnelsen til Grunde Almeland, og svaret fra Lubna Boby Jaffery.

Grunde Almeland

Grunde Almeland
Venstre

Lubna Boby Jaffery
Kultur- og likestillingsminister