JOYN – Medlemskort

Norges Døveforbund ønsker å minne om at vi ikke har medlemskort lenger. JOYN AS har besluttet å avvikle driften i selskapet og Norges Døveforbund mister medlemskortet i JOYN. Medlemskortet sluttet å virke 1. august i år.

Vi jobber med saken, og undersøker flere muligheter. 

Les vedtaket fra forbundsstyret nedenfor.

SAK 55/23 MEDLEMSKORT

NDFs leverandør av medlemskort, Joyn, avvikles og har sin siste virkemåned i juli.

Vedtak:
NDF skal ikke gå for et nytt digitalt medlemskortsystem. Forbundsstyret ber administrasjonen om å undersøke om mulighetene for å sende e-post til alle medlemmer med bekreftelse på betalt kontingent. Dette kan brukes som bevis på medlemskap i NDF. På e-posten kan det stå at man kan bestille fysisk medlemskort i tillegg.

Har du spørsmål, eller ønsker å gi en tilbakemelding?

Send en e-post til vår kommunikasjonsrådgiver.