Julehilsen fra forbundsleder Niels Kristensen

Kjære alle. Året gikk fort, raskere enn vi hadde forventet. Vi har opplevd mange begivenheter gjennom året.

Den 25. mars markerte den første nasjonale tegnspråkdagen. Lokalforeninger arrangerte sine egne markeringer, og NDF-styret møttes ved Akers Brygge i Oslo. Under styremøtet ble det behandlet en viktig sak foran et stort publikum. Neste gang den 25. mars 2024 planlegger NDF og Ål Folkehøyskole og Kurssenter for døve et seminar sammen i Oslo. Ål Folkehøyskole fyller 50 år dagen før. Mer informasjon vil bli delt etter nyttåret.

Noen lokalforeninger har diskutert ved sine årsmøter om å innføre en felles NDF-logo og navn. Vi har lagt merke til økt synlighet av NDF-logoen på sosiale medier, noe som er gledelig å se.

NDF deltok på WFD generalforsamling og WFD-kongressen i Sør-Korea denne sommeren. Som nevnt tidligere angående døves flagg, gleder det oss å informere om at vi har sendt flagg som julegaver til alle lokalforeningene.

Nordland Tegnspråkforening gjennomførte Døves kulturdager i Bodø og en fellestur i Lofoten for noen dager siden. Alle deltakerne var fornøyde med turen. Neste arrangement vil finne sted i Ålesund den siste helgen i september 2024.

Lørdag 14. oktober var en betydningsfull dag for tegnspråkmiljøet. NDF og frilanstolker arrangerte sammen en demonstrasjon for 100% tolkning. Mange deltok til tross for kort varsel. Kampen er imidlertid ikke over. Vi er klar over at frilanstolkene fortsatt kjemper for bedre arbeids- og lønnsvilkår. NDF kjemper også med myndighetene for bedre rettigheter for tegnspråkmiljøet.

For noen uker siden ble det kunngjort at jeg søker permisjon som forbundsleder fra 1. januar 2024. Jeg vil jobbe som prosjektarbeider hos NDF. Jeg ønsker Jannicke Kvitvær lykke til som forbundsleder i den kommende styreperioden.

Jeg vil takke NDF-ansatte for deres gode innsats gjennom året! En stor takk går også til alle foreningene for et godt samarbeid. Spesiell takk til underutvalg og komiteer for deres betydningsfulle bidrag.

På vegne av Norges Døveforbund ønsker jeg alle en god jul og et riktig godt nyttår. Vi står sammen!