Tegnspråklige arenaer for alle

I den nye språkloven er tegnspråklige arenaer et av de viktigste verktøyene for at tegnspråk skal fortsette å være et levende språk som utvikler seg i Norge. De representerer også viktige møteplasser for døve og hørselshemmede. Der møter vi likesinnede, og kan snakke vårt eget språk. Døve har også egen kultur.

Aktiviteter for barn, unge og ungdommer

Som medlem hos oss kan du delta i lokalforeninger sine aktiviteter for barn og unge. Norges Døveforbunds Ungdom arrangerer også leir for barn og unge.

Møteplass for alle

Flere av våre lokalforeninger har underavdelinger som for eksempel kvinneforening, herreklubb, strikkeklubb som innebærer sosialt samvær, foredrag, juleverksted og mye mer. Finn din nærmeste lokalforening, og sjekk deres terminliste eller kalender.

Seniortreff

Våre lokalforeninger arrangerer seniortreff. Noen har faste treff hver eller annen hver uke, mens andre har det en gang i blant.

Våre hjertesaker

Norges Døveforbund arbeider politisk for å sikre rettigheter til døve, hørselshemmede og andre tegnspråklige. Norges Døveforbund deltar i høringer, skriver, opplyser og sprer informasjon om tegnspråk. Her kan du lese mer om arbeidet til Norges Døveforbund.