Ledermøte og organisasjonskurs på Ål folkehøyskole

Tekst til video:

I helgen har vi hatt ledermøte og organisasjonskurs på Ål Folkehøgskole og kurssenter for døve.

På ledermøtet var 18 styreledere fra landets døveforeninger representert, på organisasjonskurset var det deltakere også fra flere personer fra landets i styrer.

Organisasjonskurset hadde fokus på den nye og oppdaterte styrehåndboken, blant annet om styrets ansvar, valgkomiteens rolle og det lokale interessepolitiske arbeidet. Det var også input av NDFs Mangfoldsutvalg og NDFs Tegnspråkbarnas utvalg.

Organisasjonskurset var kombinert med deltakelse på 50-års jubileumsmiddagen for Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Norges Døveforbund overrakte gave til jubilanten, en gave fra NDF sentralt og NDFs lokallag. Gaven er øremerket til skolens svømmebasseng på 1 million kroner.

Gratulerer Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve!