Legater

Døve og hørselshemmede har muligheter til å søke økonomisk støtte til ulike formål gjennom legater. Norges Døveforbund forvalter et eget felleslegat. Felleslegatet for døve forvaltes av Døvekirkenes Fellesråd. Du kan lese mer om begge legatene på denne siden.

Norges Døveforbunds Felleslegat

Søknadsfrister: 30. april og 30. september hvert år

Legatets styre består av AU (arbeidsutvalget) i Norges Døveforbund. Styret går gjennom alle søknadene etter hver søknadsfrist.

Enhver søker får et skriftlig svar innen én måned, uavhengig om de får tildelt midler eller ikke. Søknadsfristen er 30. april og 30. september hvert år.

Send søknaden på e-post til post@doveforbundet.no


Norges Døveforbunds Felleslegat er satt sammen av:

 • Ramm og Petersens Legat
 • Dr. med. Terje Brasiliers minnefond
 • Lars A. Havstads minnefond
 • Kristiania Døveskoles hjelpefond
 • Grosserer Fred T. Møllers og hustru fru Jenny Møllers Legat
 • Dahl & Ramms Legat
 • Inga Braae-Johannessens Legat til hjelp for videreutdannelse av unge og tunghørte

Legatets formål er å støtte følgende:

 • Stipendier til studiereiser
 • Utdanningsstipend til døve
 • Stipendier til døve/hørselshemmede som tar kurs på Ål folkehøyskole
 • Gavepremier til døve (fra fødselen) som har vist interesse for skolearbeid – i boklige fag.

  Utdelingen foretas etter forslag fra skole. Hver skole kan ha maksimalt 2 elever fra to øverste klasser.

For å søke må man sende inn følgende:

 • Kort om hva det gjelder (maks en side)
 • Hvor mye det søkes om (skriv et budsjett)
 • Dokumentene som støtter opp i de to første punktene (for eksempel kvitteringer, bekreftelse om studieplass og erklæring)
 • Kontaktinformasjon til personen som søker eller kontaktperson hvis det er en gruppe som søker.

Felleslegatet for døve

Felleslegatet har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt for døve, eller på annen hensiktsmessig måte.

Legatstyret er sammensatt av representanter fra Døvekirkenes Fellesråd , Stiftelsen Signo og døveprosten.

Les mer om Felleslegatet for døve og hvordan man søker på legatets egen hjemmeside