Møte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vi har i dag hatt møte med Arbeids- og Inkluderingsdepartementet. Vi leverte 3643 underskrifter om at vi krever 100 % tolkedekning, til statssekretær Tomas Norvoll. Underskriftkampanjen vår er nå avsluttet.

Vi har hatt en god dialog, men de kan ikke komme med noen snarlig løsning da statsbudsjettet ligger på Stortingets bord. De jobber nå med Statsbudsjett 2025. Vi jobber parallelt, både med Stortinget og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Norges Døveforbund ønsker å takke alle som skrev under i underskriftskampanjen.