Møte med Statped om «Strakstilbudet»

Petter: Nylig hadde NDF et møte med Statped. Vi innkalte til møtet fordi vi var nødt til å diskutere de nye samhandlingsrutinene for «Strakstilbudet». Tidligere ble det kalt «Straksteamet». Her nevnes det ingenting om tegnspråk.

Elisabeth: Statped har nå et nytt tildelingsbrev. Det nye oppdraget går ut på å konkretisere tjenestetilbudet i samarbeid med kommuner/fylkeskommuner, og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles. Dette betyr at fremover skal tilbudet ha lik kvalitet, og tilgang til tegnspråk skal være tilgjengelig i hele landet vårt.

Petter: I samhandlingsrutinene for «Strakstilbudet» er det ingen nevnt tegnspråk i innholdet. Dette er det vi reagerte på.

Elisabeth: Dessverre vet vi at ikke alle høresentraler og hørselsavdelinger er flinke til å gi informasjon basert på solid faglig grunnlag til foreldre. Det er viktig at barn i alderen 0–3 år får tidlig tilgang til tegnspråk.

Petter: Vi er glade for at Statped kunne ha et møte med oss angående «Strakstilbudet». De ønsker å ha jevnlige møter med oss i fremtiden, noe vi ser frem til.