Møte med WFD om NDFs åpne brev

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet.

Nå er WFD-kongressen i Sør-Korea ferdig. Like før avslutningen hadde Norge et møte med WFD om NDFs åpne brev som vi sendte.

Det var et godt møte hvor  begge fikk legge fram synspunkter. Det var behov for oppklaringer i enkelte punkter. WFD beklaget at det var uklar kommunikasjon fra dem i de tre dagene kampanjeperioden varte. NDF setter pris på at de har beklaget.

NDF vil gjerne korrigere et punkt som ble nevnt i det åpne brevet, gjeldende det WFD sa på talerstolen om at de ikke visste at det var utrygt for LHBTQIA+gruppen å reise til UAE. Det korrekte er at WFD ikke var klar over at det ikke er lov for LHBTQIA+ personer å holde foredrag eller med foredrag som omtaler temaer relatert til LHBTQIA+.

Nå har 19 land bedt om ekstraordinær generalforsamling hvor punktet verdenskongressen 2027 tas opp. Norge er ikke en av disse nitten landene ettersom vi er en av søkerlandene. NDF valgte å ikke være involvert i prosessen fordi vi mener det er mest ryddig slikt.

Norge og NDF har ikke tatt initiativ eller vært pådriver for ekstraordinær generalforsamling. Likevel vil vi understreke at vi støtter fullt og helt det som står i begjæringen om ekstra ordinær generalforsamling hvor menneskerettigheter og sikkerhet til alle grupper tas opp.

Flaggoverrekking på avslutningsseremonien ble utsatt på grunn uklar situasjon om verdenskongressen 2027.

NDF kommer til å sende inn forslag til vedtektsendringer og inkomne saker til WFDs neste ordinære  generalforsamling i 2027.