Møte om tolketjenesten

Petter Noddeland og Adriana Fjellaker har vært i et møte med Alexander Stokkebø, representant fra Høyre om tolketjenesten. I møtet diskuterte de om NAV tolketjenesten og representantforslagene fra SV og Venstre. Begge forslagene handler om organisering av tolketjenesten og honorar til frilanstolker for døve, hørselshemmede og døvblinde.

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljø,

Før jul la SV og Venstre fram et representantforslag, som blant annet handler om bedre lønnsvilkår for frilanstolkene. Norges Døveforbund har jobbet med det i lang tid nå. Grunnen til at vi i Norges Døveforbund jobber med saken er at vi ønsker å få bedre dekning av tolk i hverdagen. Hvis frilanstolkene får bedre betalt, vil det føre til at de tar flere oppdrag. Og det betyr at det blir enklere for tolkebrukere å få tolk.

NDF møtte Alexander Stokkebø, han er saksordfører til denne saken. Vi har et godt inntrykk av Alexander, og gleder oss til videre samarbeid. Han viser tydelig at han kan mye om tolkesituasjonen, og at denne saken er veldig viktig. Nå starter komitéarbeidet, og det blir mye møter fremover. Vi i Norges Døveforbund oppdaterer dere fortløpende.

Hva gjør en saksordfører?

Det første komiteen foretar seg i saksbehandlingen er å velge saksordfører. Saksordføreren har ansvar for å følge opp saksbehandlingen i komiteen ved å:

  • komme med forslag til fremdriftsplan med frister
  • foreslå tiltak for informasjonsinnhenting: høringer, befaringer og eventuelle spørsmål til departementet
  • utforme den skriftlige innstillingen fra komiteen og undertegne denne sammen med komitélederen

Saksordføreren vil kunne opptre som komiteens kontaktperson i saken.

Det er ganske vanlig at de andre partiene i komiteen utnevner sine «skyggeordførere». Disse er da ansvarlige for å følge opp saken for sine partier.

Kilde: https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Saksbehandlingen-i-komiteene