Norges Døveforbund og LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) besøkte Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede.

NDF og LDO på besøksmøte hos Vetland skole

Norges Døveforbund og LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) besøkte Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede.

Det pågår en diskusjon om at inkludering fungerer bra for døve og hørselshemmede i skolen, men dette er ikke helt korrekt. Døve og hørselshemmede utgjør en språkminoritet og må omgås andre som bruker samme språk. Å være den eneste døve/hørselshemmede i klassen med tegnspråktolk kan føre til isolasjon, utenforskap og psykiske lidelser. I disse dager skjer det mye rundt FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det står i artikkel 24 under Utdanning at elever ofte mottar segregert undervisning. Dette er ikke nødvendigvis negativt for oss.

Vi i Norges Døveforbund er glade for å samarbeide med LDO og for at vi sammen besøkte Vetland skole. Rektor Toini Rysstad og utviklingsleder Siv Fosshaug holdt en god og informativ presentasjon om Vetland skole. De delte informasjon om tvillingskolemodellen med Oppsal skole, som har sine egne utfordringer. Det beste av alt var at vi fikk anledning til å besøke noen klasser. Det var spesielt viktig at LDO fikk hilse på elevene og få direkte innsikt i deres opplevelser ved å gå på en skole med undervisning i og på tegnspråk.