Ål folkehøyskole

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Folkehøyskole

Ål Folkehøyskole er en frilynt skole og landets eneste folkehøyskole for døve. Skolen ble opprettet i 1974 av Norges Døveforbund. Deres mål er å være et senter for livslang læring der tilbudene er konsentrert omkring de behov døvesamfunnet har. De ønsker å gi deg kunnskap om emner som er knyttet til døves kultur, språk og historie. De ønsker også å skape holdninger som er til beste for døve som språklig og kulturell minoritet.

Vi gir døve og hørende tilbud i et aktivt og utfordrende tegnspråkmiljø. All undervisning foregår på tegnspråk. I tillegg til folkehøyskole driver de også en omfattende kursvirksomhet.

Skolen har 46 elevplasser. Nedre aldersgrense er 18 år. Gjennomsnittsalder er litt over 20 år. Elevene bor i et eget internat. De fleste bor på dobbeltrom som alle har egen toalett og dusj. Det er også mulighet for enkeltrom. Det er trådløst nettverk på internatet

Kurssenter

Tegnspråk og døves kultur er deres varemerke.

Kompetanseheving og mestringskurs
De tilbyr kompetanseheving for foreldre, kurs i sosial mestring og nettverksbygging for unge og voksne, norskkurs, temakurs for døve og tegnspråkkurs. Målgrupper er døve barn, unge og voksne og deres familie og nettverk. Undervisningsspråket er tegnspråk.

Tegnspråkkurs
Har du døve i familien? Kom på tegnspråkkurs på Ål. De gir tilbud om tegnspråkkurs til forskjellige målgrupper. Deres mål er å bidra til gode ferdigheter i tegnspråk og kommunikasjon, og å dele kunnskap om døvesamfunnet.

Hvem er døv?
Kurs er for alle, uavhengig av hvor mye eller hvor lite du hører og om du har nytte av hørselstekniske hjelpemidler eller ikke. I ordet «døv» inkluderer vi alle hørselshemmede; døve, døvblitte og tunghørte personer, med og uten CI/høreapparat.

Sjekk ut kurssoversikten til Ål folkehøyskole og kurssenter for døve på deres hjemmeside.

Ønsker du å lese mer om hva Ål folkehøyskole og kurssenter tilbyr? Gå inn på deres hjemmeside her