Døves Media

Døves Media

Siden 1972 har Døves Media produsert innhold med fokus på opplevelser , kultur og språk. Fundamentet i denne bedriften er deres kompetanse innenfor tegnspråk. De produserer innhold for NRK, samtidig som de produserer og distribuerer innhold for DMTV. DMTV er et gratis, nettbasert videosystem som også er tilgjengelig som app for smarttelefoner og nettbrett. Formålet er å kunne tilby et landsdekkende tegnspråklig medietilbud til målgruppen.

Historien til Døves Media

Mediebedriften Døves Media produserer tegnspråklig innhold for både barn og voksne. De tilbyr et landsdekkende tegnspråklig tilbud, gjennom deres samarbeidspartner NRK og vårt videosystem DMTV

Det hele startet i 1972 da Norges Døveforbund fikk penger til eget videoutstyr. Siden den gangen har mye skjedd. 29. November 1985 opprettet NDF Stiftelsen Døves Video med formålsparagraf: “Stiftelsens formål er å produsere og leie ut videogram på tegnspråk for døve” Stiftelsen skal kunne ta andre oppdrag på forretningsmessig basis”. Dermed var Døves Video nå inne på statsbudsjettet og gjennombruddet var et faktum.

I 1989, etter en lisensstreik året før, hadde Døves Video sin første sending med Tegnsatt på NRK. Endelig var tegnspråk en akseptert og synlig del av NRKs tilbud til allmennheten!

I 2002 skiftet Døves Video navn til Døves Media, og i 2011 flyttet hele virksomheten fra Ål til lokaler i Oslo, nærmere bestemt Grünerløkka. Samme år fikk Døves Media sin første døve daglig leder.

Døves Media har gjennom tidene laget flere produksjoner for NRK. Per i dag produserer Døves Media i snitt 10 nye program for barn/ungdom og 10 nye program for voksne i løpet av et år for NRK.

Vil du vite mer? Les mer om Døves Media her.